UiA Beta Blog

Etikk og samfunnsansvar for økonomer

Bakgrunn SE-109 Innføring i økonomisk tekning og etikk er et 7.5 studiepoengs innføringsemne som alle studenter ved Handelshøyskolen må gjennomføre. Innholdet i kurset er regulert av den nasjonale bachelorplanen for økonomisk-administrative fag og er...

Skybaserte ERP-løsninger i undervisning 0

Skybaserte ERP-løsninger i undervisning

DDU- prosjekt: Skybaserte ERP-løsninger i undervisning Vi underviser i moderne forretningssystemer på lab på mastergradsstudiet i Informasjonssystemer. Forretningssystemer er store og komplekse systemer som integrerer det meste av aktivitetene i en organisasjon. De er...

Å starte med de gode erfaringene 0

Å starte med de gode erfaringene

Dette prosjektet hadde til hensikt å knytte barnehagelæreres erfaringer og refleksjoner til noen utvalgte undervisningsemner gitt i pedagogikk faget ved barnehagelærerutdanningen. På den måten blir barnehagelærers kunnskap ikke kun knyttet til studenters praksisperioder, men...

0

DDU-prosjekt: Veiledning i alpinidrett

Reflection in action – veiledning ved bruk av videofeedback i bakkeundervisning. Prosjektets bakgrunn Veiledning av studenter i situasjoner hvor praktisk ferdigheter skal utvikles byr på en rekke utfordringer. Dersom innlæringssituasjonen i tillegg er utendørs...

0

Blended learning i praktisk sykepleie

Institutt for helse- og sykepleievitenskap har utviklet «Blended Learning»-ressurser for innøving av praktiske prosedyrer i sykepleie. Studentene kan nå benytte lokalt produserte demonstrasjonsfilmer som et supplement til det elektroniske pensumet PPS (Praktiske prosedyrer i...

0

Konferanse om framtidas læring

Konferansen World Learning Summit arrangeres i disse dager ved Universitetet i Agder. I går fortalte Googles forskningssjef om hemmelighetene bak verdens første MOOC. Se foredraget her og sjekk ut twitterstrøm på #wlskrs Future Learning...