Category: Fakultet for Humaniora og pedagogikk

Universitetsdidaktikk: «Tekst og formidling» i digital kontekst (Tekst: Eli-Marie Drange) I DDU-prosjektet «Universitetsdidaktikk: Tekst og formidling i en digital kontekst» ønsket vi å utvikle kunnskap og erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning...

0

Papirløs eksamen

Vi håper å allerede fra 2016 kunne se resultater og oppleve nytten av innføring av digital eksamen fra flere ståsteder, sier prosjektleder Nora Clarke. Studentene er entydige – Det må bli slutt på papireksamen ved...