Det digitale universitet

Det digitale universitet, DDU, ble startet i januar 2012, med en egen bevilgning for å fremme digitalisering av Universitetet i Agder. Programmet har blitt videreført i 2013 og 2014.

I sakspapirene til styret som initierte DDU-programmet het det blant annet:  «……den digitale hverdagen er her allerede. Dette må UiA forholde seg til. Etter universitetsdirektørens vurdering bør arbeidet med å implementere den digitale hverdagen få en klarere forankring i den ordinære organisasjonsstrukturen samtidig som en må beholde et betydelig utviklingsfokus….»

Programmet ble i 2012 og 2013 styrt av et programstyre bestående av representanter oppnevnt fra hvert fakultet, fra enkelte administrative enheter og representanter fra studentene og de ansatte. Fra 2014 har programstyret vært erstattet av et DDU-råd der dekanene representerer fakultetene. Dette for å knytte DDU-programmet tettere til linjeorganisasjonen.

Hovedfokus i DDU har vært: Digital eksamen, opplæring av ansatte, fornyelse av UiA-web, fornyelse av undervisningsopplegg, bedre selvbetjeningsløsninger og styrket infrastruktur. På http://beta.uia.no  vil det komme beskrivelse av noen av prosjektene i DDU.  Det er planen å ta i bruk beta.uia.no til dette i løpet av høsten 2014, slik at informasjonen ikke bare ligger på internt nett.Du finner det under menyvalg «Det digitale unviversitet».

You may also like...

Legg igjen en kommentar