SurveyXact – spørreundersøkelser

SurveyXact er et spørreundersøkelsesverktøy som kan brukes på flere forskjellige måter. Man lager et spørreskjema i programmet og har mulighet til å analysere svarene etterpå. Man kan velge å legge inn respondenter hvor man må oppgi en «nøkkel» (kode) for å kunne besvare spørreskjemaet, eller man kan opprette en åpen lenke som alle som får denne lenken kan svare på.

UB har brukt dette i førstesemesterstudiet for å måle progresjonen på studentene. Vi deler ut spørreundersøkelsen første time før undervisningen begynner og etter siste time. Vi har valgt multiple choice metoden med et åpent spørsmål til slutt. De fleste studentene har hatt en god faglig utvikling. Dette er håndfaste målinger på at bibliotekkurs lønner seg for studenter.

Hilde Terese Daland

Jobber som universitetsbibliotekar på Universitetsbiblioteket i Agder. Fagansvarlig for institutt for religion, filosofi og historie og institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

You may also like...

Legg igjen en kommentar