Tagged: Etisk tenkning

Etikk og samfunnsansvar for økonomer

Bakgrunn SE-109 Innføring i økonomisk tekning og etikk er et 7.5 studiepoengs innføringsemne som alle studenter ved Handelshøyskolen må gjennomføre. Innholdet i kurset er regulert av den nasjonale bachelorplanen for økonomisk-administrative fag og er...