Author: Gunnar Horn

Utdanning i bevegelse- NFF-konferanse 0

Utdanning i bevegelse- NFF-konferanse

Jeg har vært på konferanse i Norsk forening for fjernundervisning. Stjerna hette Stephen Downes. Han har egen hjemmeside/nyhetsbrev: http://www.downes.ca/ Kan være verdt å kikke på. Ellers beit jeg meg merke i et par ting:...

Social bookmarking 0

Social bookmarking

Jeg har blitt oppmerksom på fenomenet Social bookmarking og på programmet diigo.com Fantastisk spennende synes jeg. Her er store muligheter til å nyttiggjøre seg av nettressurser på en mer effektiv måte. Diigo er en...