Author: Hilde Terese Daland

Sosiale medier statistisk fremstilt 0

Sosiale medier statistisk fremstilt

Hvor mange mennesker når man på sosiale medier? Hvor mye produseres her hver dag? Hvem bruker hva? I denne korte filmen får man mange tall på dette!

Lage «undersider» på Facebook 0

Lage «undersider» på Facebook

Universitetsbiblioteket i Agder er vert og arrangør av Fagreferentkonferansen 2012. Fagreferentkonferansen er en bibliotekonferanse som holdes annethvert år og som tradisjonelt har rettet seg mot fagreferenter, eller bibliotekarer med faglig ansvar for samlingsutvikling, kurs...

Bibliotek og sosiale medier 0

Bibliotek og sosiale medier

Tirsdag 8. november deltok jeg på høstens bibliotekmøte arrangert av Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Eirik Solheim fra NRK Beta holdt et foredrag her hvor han snakket om formidling av digitale tjenester....

Magic fiddle 0

Magic fiddle

Magic fiddle er en musikk-app som lar deg spille fiolin. Konsetpet minner om guitarhero hvor man følger markeringer for hvilke strenger man skal spille på. Om man lærer å spille fiolin på denne måten...

Akademisk facebook 0

Akademisk facebook

Olav Hovdelien tipset meg om tjenesten Academia.edu. Dette er en facebooklignende tjeneste for forskere. Det kan også ligne Twitter da man kan følge andre forskere uten å være «venner». Her kan du legge ut...

7500 klikk på UBs nye kildebrukside 0

7500 klikk på UBs nye kildebrukside

12. september lanserte UB sin nye kildebrukside. Her har vi laget anbefalinger til valg av referansestil knyttet til fag med tilhørende eksempelsamlinger. Anbefalingen er gjort på grunnlag av en undersøkelse blant vitenskapelig ansatte vinteren...

E-bøker fra British library 0

E-bøker fra British library

45000 bøker er digitalisert og gjort tilgjengelige av British Library med en egen app for iPad. Les mer her. Dette er bøker fra 1800-tallet og kan sikkert være av interesse for mange.

Poste innlegg på beta.uia.no 0

Poste innlegg på beta.uia.no

Hadde tenkt å skrive mail, men tenkte at kanskje Betaen burde brukes til dette også.. Mulig jeg har litt tungt for det, men jeg synes det er litt vanskelig å komme inn på «lag...

YouTube i undervisningen 0

YouTube i undervisningen

Jeg bruker en del filmklipp når jeg holder kurs. Mest for å understreke et poeng med et eksempel og litt for å bryte opp undervisningen med noe spennende. Forrige onsdag brukte jeg  YouTube på...

SurveyXact – spørreundersøkelser 0

SurveyXact – spørreundersøkelser

SurveyXact er et spørreundersøkelsesverktøy som kan brukes på flere forskjellige måter. Man lager et spørreskjema i programmet og har mulighet til å analysere svarene etterpå. Man kan velge å legge inn respondenter hvor man...

A-tekst 0

A-tekst

UB har flere avisdatabaser, men den mest interessante er kanskje den norske A-tekst. Her kan man lese dagens avis, se arkiver tilbake til 2005 på de fleste aviser og tilbake til 40-tallet på noen....

Google sites som arbeidsverktøy 0

Google sites som arbeidsverktøy

UB er inne på førstesemesterstudiet med informasjonskompetanse i faget skriveteknikk og informasjonskompetanse. Her utvikler studentene gode ferdigheter i å skrive akademiske tekster (skriveteknikk) og i å søke informasjon og litteratur, kildekritikk, å referere og...