Author: Stein Erik Skaar

Bruk av NVivo i arbeid med kvalitative data

Kvantitative data er, generelt sett, enkle å samle, enkle å organisere og enkle å analysere med tabeller og grafer. Men hva med kvalitative data? Å arbeide med kvalitative data har tradisjonelt sett vært en...

0

DDU-prosjekt: Veiledning i alpinidrett

Reflection in action – veiledning ved bruk av videofeedback i bakkeundervisning. Prosjektets bakgrunn Veiledning av studenter i situasjoner hvor praktisk ferdigheter skal utvikles byr på en rekke utfordringer. Dersom innlæringssituasjonen i tillegg er utendørs...

0

UNINETT-konferansen 2015

  UNINETT er selskapet som utvikler og drifter det nasjonale forskningsnettet i Norge, inkludert leveranse av datanett og nettjenester til universiteter og høgskoler. UNINETT-konferansen blir arrangert annethvert år og 3. – 4. juni 2015 var det UiT...

0

Læringfestivalen 2015

UiA Beta var denne uken tilstede på Læringsfestivalen i Trondheim. Konferansen ble arrangert av NTNU og hadde nærmere 300 deltakere fra stort sett hele den norske Universitets- og høgskolesektoren. Tema for konferansen var læring og...