Author: Ingolv Haaland

Mer om iPad som musikkinstrument 0

Mer om iPad som musikkinstrument

Produsenten Line 6 har utviklet MIDI Mobilizer,  et USB MIDI interface for iPhone og iPad som virker med alle typer MIDI-instrumenter. Her får vi både MIDI in/out, noe som gjør at en kan bruke...

iPad2 som musikkinstrument 0

iPad2 som musikkinstrument

Flere større produsenter har nå laget softwareinstrument for iPad2. Mange vil nok kjenne til Apple´s Garageband, som har noen innebygde intrumenter. Disse er i større grad ment for lek og kreativ stimulans, og kan...

Digital historiefortelling i FLU-praksis 0

Digital historiefortelling i FLU-praksis

I praksisveiledningen utfordret jeg to av studentene fra førskolelærerutdanningen(FLU) om å lage en digital historie ved hjelp av iPhone. De var ferdige med alle pålagte oppgavene og hadde derfor noe ledig tid. Appen iTalk...

Digitale verktøy i musikkundervisning 0

Digitale verktøy i musikkundervisning

I undervisningen av musikkfag som bl a improvisasjon og akkord/harmonilære, har jeg de siste ti årene i økende grad tatt i bruk (elevens) mobiltelefon som digitalt verktøy. Kortere improviserte melodiske linjer og ulike klanger...