Author: Lars Nesland

Etikk og samfunnsansvar for økonomer

Bakgrunn SE-109 Innføring i økonomisk tekning og etikk er et 7.5 studiepoengs innføringsemne som alle studenter ved Handelshøyskolen må gjennomføre. Innholdet i kurset er regulert av den nasjonale bachelorplanen for økonomisk-administrative fag og er...

0

Blended learning i praktisk sykepleie

Institutt for helse- og sykepleievitenskap har utviklet «Blended Learning»-ressurser for innøving av praktiske prosedyrer i sykepleie. Studentene kan nå benytte lokalt produserte demonstrasjonsfilmer som et supplement til det elektroniske pensumet PPS (Praktiske prosedyrer i...

0

Lærer mer i eget tempo

Et prosjekt ved Hallgeir Nilsen og Even Åby Larsen, begge ved Institutt for informasjonssystemer, UiA. Studenter er som alle andre, ulike, med ulike forutsetninger, motivasjon, innsats og fokus. Dette gjør at studenter lærer på...

0

Digital eksamen / Digital exam

Digital eksamen er en an hovedsatsingene i «Det digitale universitet». Prosjektleder Nora Clarke gir her en presentasjon av status for prosjektet.   I am soon on my way to Ireland to talk about UiA...

0

Nettbrett i praksisveiledning

Prosjektet har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett som redskap for lærerutdanningens praksisveiledning. I dette prosjektet prøver man ut nettbrett som redskap for observasjon og veiledning lærerutdanningens praksisperioder. Prosjektets målsetting...

0

Det digitale universitet

Det digitale universitet, DDU, ble startet i januar 2012, med en egen bevilgning for å fremme digitalisering av Universitetet i Agder. Programmet har blitt videreført i 2013 og 2014. I sakspapirene til styret som...