Author: Birgitte Kleivset

0

ADILA Symposium

Mandag 30. november ble det arrangert ADILA-symposium ved Universitetet i Agder. Agder Digital Learning Arena er et prosjekt initiert av DDU, som består at fire PhD-prosjekter som fokuserer på innovasjon i læring gjennom digitale medier....

0

Utlån av nettbrett

Avdeling for lærerutdanning har nettbrett som kan lånes ut og benyttes til aktiviteter sammen med studenter. Les om PraCaD-prosjektet ved Universitetet i Agder Hvem kan søke? Alle som underviser lærerstudenter og barnehagelærerstudenter, uavhengig av...

0

LEGO – på et universitet?

Digitale læringsformer, ved hjelp av nettbrett, ble onsdag morgen diskutert av deltagere i UiA-prosjektet Praksis- og campusundervisning som læringsarenaer for digital kompetanse (PraCaD). I prosjektet har det ifølge leder Arne Breistein vært fokusert på...

0

Papirløs eksamen

Vi håper å allerede fra 2016 kunne se resultater og oppleve nytten av innføring av digital eksamen fra flere ståsteder, sier prosjektleder Nora Clarke. Studentene er entydige – Det må bli slutt på papireksamen ved...

0

PulsLunsj om læring og refleksjon

På PulsLunsj onsdag 4. november innledet forsker Ingrid Lund om refleksjonens betydning i undervisningen. For de 20 fremøtte trakk hun linjene fra John Deweys refleksjonsbegrep til Helen Timperley metaforskning omkring lærerprofesjonalitet. Professor Timperleys modell ble...

0

Er undervisning en privatsak?

Ja, svarer UiAs leder av pedagogisk utviklingssenter, Gunnar Horn, og viser til fjorårets NIFU-rapport «Utdanningskvalitet i høyere utdanning« Vi er på PULS-lunsj, den første i et kommende fast møtepunkt ved PULS og diskuterer utdanningskvalitet...

0

Fremragende, studentaktiv matematikkundervisning

MatRIC er et nasjonalt senter for fremragende utdanning, som ble etablert ved UiA for to år siden. I følge prosjektleder Line Eielsen Malde arbeider senteret for å etablere, lede og støtte nettverk som skal...

0

Responsverktøy

Kahoot er et kjent responsverkøy, men en del forskere og undervisere foretrekker alternativer som Socrative og Mentimeter. Eli-Marie Drange skriver blant annet om Mentimeter på sin blogg: (Det) er et responsverktøy som inviterer studentene til å delta...

0

LunsjPuls

Onsdag 21. oktober inviterer PULS til treff i sine nye lokaler i D4, Gimlemoen. Gunnar Horn innleder: «Er undervising er privatsak?» Deretter blir det samtale/diskusjon. Ta med matpakka – kl 11.30-12.00.

0

Stopp. Tenk. Klikk.

Nasjonal sikkerhetsmåned er en landsomfattende kamp​anje der alle statens virksomheter setter fokus på digital sikkerhet. Alle studenter og ansatte blir tilbudt et gratis kurs per epost. Kampanjen arrangeres i år for femte gang, og...

0

ADILA – forskning på læring, innovasjon og IKT

Agder Digital Learning Arena er et prosjekt initiert av DDU, som består at fire PhD-prosjekter som fokuserer på innovasjon i læring gjennom digitale medier.  Mer om de fire forskningsprosjektene her 30. november arrangeres seminaret:...