Category: Beta

YouTube i undervisningen 0

YouTube i undervisningen

Jeg bruker en del filmklipp når jeg holder kurs. Mest for å understreke et poeng med et eksempel og litt for å bryte opp undervisningen med noe spennende. Forrige onsdag brukte jeg  YouTube på...

SurveyXact – spørreundersøkelser 0

SurveyXact – spørreundersøkelser

SurveyXact er et spørreundersøkelsesverktøy som kan brukes på flere forskjellige måter. Man lager et spørreskjema i programmet og har mulighet til å analysere svarene etterpå. Man kan velge å legge inn respondenter hvor man...

A-tekst 0

A-tekst

UB har flere avisdatabaser, men den mest interessante er kanskje den norske A-tekst. Her kan man lese dagens avis, se arkiver tilbake til 2005 på de fleste aviser og tilbake til 40-tallet på noen....

NRK Beta ble etablert i 2006. Siden da h… 0

NRK Beta ble etablert i 2006. Siden da h…

NRK Beta ble etablert i 2006. Siden da har det kommet til andre betaer, inspirert av NRK, i mediebedrifter og kommuner. Den norske regjeringen har egen betaside, så UiA Beta er i godt selskap! Mer...