Tagged: Musikkteknologi

Mer om iPad som musikkinstrument 0

Mer om iPad som musikkinstrument

Produsenten Line 6 har utviklet MIDI Mobilizer,  et USB MIDI interface for iPhone og iPad som virker med alle typer MIDI-instrumenter. Her får vi både MIDI in/out, noe som gjør at en kan bruke...

iPad2 som musikkinstrument 0

iPad2 som musikkinstrument

Flere større produsenter har nå laget softwareinstrument for iPad2. Mange vil nok kjenne til Apple´s Garageband, som har noen innebygde intrumenter. Disse er i større grad ment for lek og kreativ stimulans, og kan...