UiA Beta Blog

Bruk av NVivo i arbeid med kvalitative data

Kvantitative data er, generelt sett, enkle å samle, enkle å organisere og enkle å analysere med tabeller og grafer. Men hva med kvalitative data? Å arbeide med kvalitative data har tradisjonelt sett vært en...

Etikk og samfunnsansvar for økonomer

Bakgrunn SE-109 Innføring i økonomisk tekning og etikk er et 7.5 studiepoengs innføringsemne som alle studenter ved Handelshøyskolen må gjennomføre. Innholdet i kurset er regulert av den nasjonale bachelorplanen for økonomisk-administrative fag og er...

Skybaserte ERP-løsninger i undervisning 0

Skybaserte ERP-løsninger i undervisning

DDU- prosjekt: Skybaserte ERP-løsninger i undervisning Vi underviser i moderne forretningssystemer på lab på mastergradsstudiet i Informasjonssystemer. Forretningssystemer er store og komplekse systemer som integrerer det meste av aktivitetene i en organisasjon. De er...