Tagged: Facebook

Lage «undersider» på Facebook 0

Lage «undersider» på Facebook

Universitetsbiblioteket i Agder er vert og arrangør av Fagreferentkonferansen 2012. Fagreferentkonferansen er en bibliotekonferanse som holdes annethvert år og som tradisjonelt har rettet seg mot fagreferenter, eller bibliotekarer med faglig ansvar for samlingsutvikling, kurs...

Bibliotek og sosiale medier 0

Bibliotek og sosiale medier

Tirsdag 8. november deltok jeg på høstens bibliotekmøte arrangert av Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Eirik Solheim fra NRK Beta holdt et foredrag her hvor han snakket om formidling av digitale tjenester....

Flipboard for iPad 0

Flipboard for iPad

Alert iPad users!  How many of us would like to have a ‘magazine’ feel when we read the content from Facebook and Twitter? Check out Flipboard for iPad. When I first entered the...

RockMelt 0

RockMelt

Jeg har gått over til å bruke nettleseren RockMelt. Nettleseren er bygget på Google Chrome og er integrert med facebook. (Det vil si at du må logge på Facebook for å bruke den) Det...