Erfaringsdeling

Erfaringsdeling fra utviklingsprosjekter – faglig sluttrapport:

Den faglige rapporten skal synliggjøre gjennomføringen av prosjektet, og gi opplysninger om hvordan resultater fra prosjektet er planlagt formidlet.

Dersom prosjektet har utløst forskningspoeng, skal dette fremgå i rapporten.