Bruk av NVivo i arbeid med kvalitative data

Kvantitative data er, generelt sett, enkle å samle, enkle å organisere og enkle å analysere med tabeller og grafer. Men hva med kvalitative data? Å arbeide med kvalitative data har tradisjonelt sett vært en mer manuell og ikke minst tidkrevende prosess.

NVivo kan være et veldig nyttig verktøy i en slik prosess. NVivo hjelper deg med å samle inn, organisere og analysere kvantitative data, og kan dermed være både tidsbesparende og redusere faren for kaos. Brukt riktig skal NVivo ikke legge premissene for hvordan du gjennomfører prosjektet ditt, men kun være med på å understøtte de metodiske valgene du tar i forskningsprosjektet ditt.

Dette korte videokurset tar for seg de grunnleggende konseptene i NVivo og kort vise hvordan brukes. I kurset brukes NVivo Pro for Windows, men de grunnleggende konseptene er identiske i NVivo Plus for Windows og NVivo for Mac.

NVivo støtter en rekke ulike innholdstyper:

  • Tekstdokumenter (Word, PDF, RTF og TXT)
  • Mediefiler (MPG, MP4, WMV, AVCHD, AVI etc)
  • Lydfiler (MP3, M4A, WAV etc)
  • Bildefiler (JPG, BMP, GIF, TIFF etc)
  • Datasett (fra spørreundersøkelse, sosiale media etc)

Koding er prosessen med å samle materiale etter emne, tema eller sak. For eksempel kan koding innebære å velge et avsnitt som snakker om rominnredning i en PDF-rapport og kode den i en container med navnet rominnredning.

Noder er det vi kaller de containerne for kodingen din som representerer temaer, emner eller andre konsepter. De lar deg samle relatert materiale på ett sted slik at du kan lete etter nye mønstre, trender og ideer.

Case er også containere for kodingen din. Men de representerer de enhetene du observerer. Dette kan for eksempel være personer, steder, organisasjoner eller artikler. Case klassifikasjoner er separate enheter som lar deg registrere informasjon om caser – for eksempel demografiske data om personer eller en organisasjon.

Analyse av data i NVivo er et stort emne, så i dette kurset begrenser vi oss til å vise enkle søk i noder, samt vise hvordan veiviseren for spørringer (Query Wizard) kan brukes som et hjelpemiddel til å lett gjøre komplekse spørringer i NVivo.

Dersom du ønsker mer innsikt i analyse og i bruk av NVivo generelt, anbefaler vi kurset NVivo Essential Training på kursbasen LinkedIn Learning (krever innlogging med UiA-kontoen din).

Stein Erik Skaar

Rådgiver ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS), Universitetet i Agder

You may also like...