Tagged: Undervisning

En uke i bloggingens tegn 0

En uke i bloggingens tegn

I kurset Digital formidling skal vi også i år benytte blogging som et pedagogisk verktøy. I år er det fjerde gangen jeg ber studentene dele tanker og refleksjoner med offentligheten på denne måten, og...

Google sites som arbeidsverktøy 0

Google sites som arbeidsverktøy

UB er inne på førstesemesterstudiet med informasjonskompetanse i faget skriveteknikk og informasjonskompetanse. Her utvikler studentene gode ferdigheter i å skrive akademiske tekster (skriveteknikk) og i å søke informasjon og litteratur, kildekritikk, å referere og...

Videovitaminer – en kilde til inspirasjon 0

Videovitaminer – en kilde til inspirasjon

Alex Strømme, professor ved NTNU slet med at studentene sine kom uforberedt til forelesningene og gjorde skippertaklesing før eksamen. Han mente at det var viktig at studentene leste jevnt for å kunne følge med...