Flerkameraproduksjon, virtuelle omgivelser og sosiale medier

I dette prosjektet, som har vært et samarbeid mellom Institutt for nordisk og mediefag og Mediesenteret ved IT-avdelingen, har målet vært å utvikle og prøve ut et undervisningsopplegg med bruk av flerkamera, virtuelt studio og sosiale medier. Bakgrunnen er at både tv og video brukes i flere og flere sammenhenger, noe som inkluderer live streaming med mulighet for interaktivitet mellom de som produserer sendingen og de som følger den fra sine telefoner, nettbrett eller datamaskiner.

Prosjektet har prøvd ut to produksjonskonsepter. Det første var et samarbeid mellom teaterstudenter og mediestudenter våren 2017. Det andre var to produksjoner med mediestudenter høsten 2017.

Undervisningsopplegget innebar produksjon av en live-sending med bruk av flere kameraer, samt bruk av skype og sosiale medier. Studentene hadde ansvar for planlegging av innhold og avvikling av sending med utgangspunkt i et ferdig utarbeidet rammeverk. Vi tok også i bruk streaming til Facebook og YouTube, og benyttet Twitter, Instagram, Snapchat og Facebook som kanaler for live feedback til sendingen. På den måten ble studentenes vennenettverk i sosiale medier aktivert, noe som førte til at det ble mulig å nå mange.

Hva ble gjort?

Tekniske forberedelser
Før vi kom i gang med undervisningsopplegget ble det kjøpt inn en ny modul, NewTek TalkShow, til TV-studio. Den gjør det mulig å hente inn opptil fire videokilder via Skype samtidig. Det ble også arrangert 3D-kurs i Cinema 4D for ansatte på Mediesenteret, hvor denne kompetansen så ble brukt inn i oppbygningen av det virtuelle studioet.

Samarbeid mellom teater- og mediestudenter
Den første utprøvingsfasen var et samarbeid mellom teater- og mediestudenter på bachelor- og årsstudiumsnivå. Sammen utarbeidet de et live-debattkonsept som skulle samle publikum i et uenighetsfellesskap. Prosjektet fikk navnet ”Gråsonen”. Det ble utformet som en tv-sending, som også inkluderte et publikum som var fysisk samlet i Vrimlehallen på Universitetet i Agder, universitetets ”torg”. Temaet var flukt og ytringsfrihet.

Deltakere og publikum

Fra debatten i Vrimlehallen

Hele sendingen ble streamet live. Samtidig var det mulig å delta via sosiale medier. Programmet ble innledet fra to programledere i TV-studio. Deretter ble det vist en film av en tenkt situasjon der en ung mann, Said, med utenlandsk opprinnelse, har søkt seg inn på legestudier mens han samtidig venter på svar på en søknad om oppholdstillatelse i Norge. Vi ser i filmen at han begår et lovbrudd som fører til at han står i fare for å bli kastet ut av landet. Spørsmålet blir om Said skal få lov til å bli i Norge eller ikke. Publikum ble invitert til å dele sine tanker og meninger.
Etter diskusjonene og refleksjonene fikk publikum (både i Vrimlehallen og på nettet) ansvar for å stemme Said UT eller INN. Etter avstemning ble resultatet diskutert i studio. Et ekspertpanel var tilstede med mulighet for å inndra problemstillinger på et metaplan: Hvordan det står til med offentligheten rundt temaet flukt, innvandring og ytringsfrihet? Hvordan kan et uenighetsfellesskap se ut i denne sammenheng?

Flerkamerasendinger for mediestudenter

I prosjektets siste fase gjennomførte vi to sendinger med studenter som tar den praktiske fordypningen som en del av første året i bachelor i Kommunikasjon/Mediefag årsstudium. Klassen ble delt i to, hvor hver gruppe hadde ansvar for sin sending. Sendingen ble lagt opp som et magasinprogram med en programleder, gjest i studio, et live-intervju via Skype og ferdigproduserte videoinnslag.

I denne fasen av prosjektet fokuserte vi på teknisk opplæring knyttet til å bemanne de ulike posisjonen en slik sending krever. Selve sendingen ble lagt opp som en live-sending, men den ble ikke sendt ut i offentligheten, da den først og fremst hadde til hensikt å gi studentene en innføring i arbeidet med en live flerkamera produksjon.

Bilder fra sendingen

De ulike rollene i forbindelse med sendingen

Det som var nytt på den tekniske og estetiske siden i denne fasen var at vi tok i bruk et nytt virtuelt studio som var utviklet i løpet av høsten. Den bygget videre på arbeidet som var gjort i første fase, men det visuelle ble i denne omgang i større grad bygget opp i tråd med en UiA-profil.

Resultat og konklusjon

Studenter i alle roller
Utbyttet av prosjektet befinner seg på flere nivåer. For det første har vi erfart at studenter som ikke tidligere har arbeidet flerkamera produksjon trenger relativt kort tid for å bli operative i alle funksjoner. Vi endte med en tre-trinnsmodell for den tekniske opplæringen: 1) Kort innføring (ca 2 timer), 2) Testing og prøving hvor alle lærer seg sine oppgaver posisjon (ca 3 timer) og 3) Fintesting, gjennomkjøring og generalprøve (ca 3 timer).

Utprøving av nytt teknisk utstyr og kompetanseheving
Prosjektet har også resultert i implementering av nytt teknisk utstyr. Bruken av TalkShow-modulen er testet ut i flere faser. I første fase var det en del problemer i forhold til lyd, men etter litt prøving og feiling ble dette problemet løst. Problemet gikk i korte trekk ut på at de ulike partene som deltar via Skype må ha hver sin lydmiks i retur, der deres egen lyd ikke sendes tilbake. Dette fenomenet kalles mix-minus.

Utprøving og utviklingen av virtuelt studio har gått gjennom hele prosjektperioden og har medført kompetanseheving hos både studenter og ansatte.

Videre bruk av det virtuelle studioet
Kort tid etter at produksjonsperioden var over, ble det virtuelle studioet tatt i bruk for et webinar for internasjonal avdeling, der studenter som skal komme på utveksling til UiA får anledning til å følge en direktesending med ulike aktører i forbindelse med utvekslingsprogrammet, og får anledning til å stille spørsmål på direkten.

Flere andre har også vist interesse for å benytte dette konseptet i sin undervisning.

You may also like...