Erfaringsutveksling rundt Canvas som LMS ved UiA

Den 1. desember ble det avholdt et halvdags seminar ved campus Kristiansand om bruk av Canvas som ny LMS. På agendaen var erfaringsutveksling fra piloter og pågående DDU-prosjekter som har benyttet Canvas i dets første semester.

I løpet av høsten ´17 har flere fagmiljø og –lærere blitt bedre kjent med hva som er mulig å få til med Canvas, både gjennom ordinære piloter og mer spissede DDU-prosjekter. Det var omkring 50-60 oppmøtte som fikk høre om og diskutere både muligheter og utfordringer med å bruke Canvas i ulike typer undervisning. Det ble også informert om den siste runden med utlysning av DDU-midler for nye Canvas-prosjekter.

Et nytt Canvas-seminar vil blir avholdt våren 2018 ved campus Grimstad.

Hallgeir Nilsen fortalte om spennende muligheter for arbeid med læringsmål i Canvas.

Canvas har vært brukt i ulike anledninger for nettstudier i matematikk. Fra venstre Cornelia Brodahl, Linda Gurvin Opheim og Nils Kristian Hansen.

10 enkle tips i Canvas fra Maren Schelbred Thormodsæter og Hellen Mula Apondi Olum

Relevante lenker:

Canvas-side for undervisere ved UiA  (krever innlogging)

Canvas-side for studenter

Lenker til videoopptak av seminaret er vil bli lagt ut når de er klare, sannsynligvis i uke 51.

 

 

You may also like...