E-bøker fra British library

45000 bøker er digitalisert og gjort tilgjengelige av British Library med en egen app for iPad. Les mer her.

Dette er bøker fra 1800-tallet og kan sikkert være av interesse for mange.

Hilde Terese Daland

Jobber som universitetsbibliotekar på Universitetsbiblioteket i Agder. Fagansvarlig for institutt for religion, filosofi og historie og institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

You may also like...

Legg igjen en kommentar