Bibliotek og sosiale medier

Tirsdag 8. november deltok jeg på høstens bibliotekmøte arrangert av Vest-Agder fylkesbibliotek og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling. Eirik Solheim fra NRK Beta holdt et foredrag her hvor han snakket om formidling av digitale tjenester. Han tok opp ulike plattformer for sosiale medier, eller medier som han mener er det korrekte begrepet. Solheim hadde flere interessante poeng. Han mener at Facebook er et billig, enkelt og godt alternativ for bibliotek. Men man skal også være bevisst på hva man ønsker å formidle og hvem man ønsker å nå frem til. Det er ikke noen vits i å opprette en Facebookside bare for å gjøre det. Samtidig har man lite å tape på det.

Paul Chaffeys blogg fant jeg denne oversikten over sosiale medier og hvordan de kan brukes. Selvfølgelig med en viss ironi, men allikevel en fornøyelig og god oversikt.

Universitetsbiblioteket i Agder har egen blogg, Facebookside og mobile nettsider. Etter Solheims foredrag har jeg opprettet arrangementet Lån en pensumbok, roman, musikk-CD eller DVD på UB før jul på UBs Facebookside. Solheim mener at arrangementer og lignende bør publiseres på siden ikke bare en gang, men gjerne fire ganger. Informasjonssamfunnet er sterkt gjeldende i alle medier og om man vil slippe gjennom kan man ikke regne med at alle ser deg første gangen du legger ut noe. Dessuten må man bruke tiden man får på best mulig måte. I sin video «One year in 40 seconds» har han endret oppsettet i senere versjoner og benyttet muligheten til å fremme sin egen nettside eirikso.com. Dessuten ser han muligheten i creative commons-lisenser. På denne måten har andre mulighet til å videreutvikle hans «produkter», skape noe nytt av dem og gi ham muligheten til å bruke dette videre selv.

Sosiale medier er ypperlig måte å drive markedsføring på fordi man har løpende kontakt med brukerne som også kan gi input på hva de egentlig ønsker. Dette var også Kenneth Eriksen fra Webgruppen inne på i sitt foredrag.

På UBA har vi tatt i bruk publiseringsverktøyet LibGuides. LibGuides har tydelige elementer av sosiale medier. Her kan man drive gjenbruk av ulike elementer (så lenge man spør opphavsmannen) og det er åpent for kommentarer fra de som bruker sidene. Når noen skriver inn en kommentar på siden får den som opprettet siden en e-post og man har mulighet til å svare via e-post eller med en ny kommentar på siden.

Sosiale medier er kanskje ikke lenger noe nytt som trenger en egen betegnelse. De aller fleste medier har et element av «sosiale medier» i seg med mulighet for deling, kommentarer og debatter. Det byr i alle fall på spennende muligheter for bibliotekene at man kan ha en tettere dialog med publikum.

Hilde Terese Daland

Jobber som universitetsbibliotekar på Universitetsbiblioteket i Agder. Fagansvarlig for institutt for religion, filosofi og historie og institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

You may also like...

Legg igjen en kommentar