iPad2 som musikkinstrument

Flere større produsenter har nå laget softwareinstrument for iPad2. Mange vil nok kjenne til Apple´s Garageband, som har noen innebygde intrumenter. Disse er i større grad ment for lek og kreativ stimulans, og kan med fordel brukes som tillegg i musikkundervisningen i grunnskole og kulturskole. Har en med iPad på reise fungerer Garageband også greit til å lage musikalske skisser som så kan åpnes i Logic for å bearbeides videre.

iPad2 er ennå i startfasen når det gjelder MIDI, og for å koble til et keyboard gjennom USB bruker vi Apple´s Camerakit. Selv om det ikke er spesifisert fra Apple virker dette som plug-and-play med mange nyere keyboards. Starter vi da opp Garageband kan vi spille av de ulike instrumentlydene på det eksterne kontrollerkeyboardet. Hodetelefonuttaket til iPad2 brukes som lydutgang og kan kobles til høyttalere eller forsterkere med en minijack til stereojack kabel.

Ingolv Haaland

www.ingolvhaaland.com www.facebook.com/IngolvHaalandMusic

You may also like...

Legg igjen en kommentar