Category: DDU

0

Digital Tilstand

Digital kompetanse I UiAs strategi står det at institusjonen i økende grad ønsker ta i bruk ny teknologi i undervisning, veiledning og evaluering. Søknad Som et tiltak ønsker UiA på sikt å kunne tilby...

IT-hjelp portalen 0

Selvbetjening: IT-hjelp portalen

De fleste er i dag godt kjent med bruken av smarttelefoner og nettbrett der alle programmer eller «apps» finnes et sentralt sted og er enkle å installere. Tradisjonelle datamaskiner er derimot ikke alltid like...

0

Mooc fra UiA

  MOOC, som står for Massive Open Online Courses, er et fenomen som griper om seg i UH-sektoren i Norge. Nettstedet Mooc.no gir oversikt over MOOC-inspirerte, norske nettbaserte kurs. Les mer om nettstedet. På Mooc.no kan...

0

Digital eksamen / Digital exam

Digital eksamen er en an hovedsatsingene i «Det digitale universitet». Prosjektleder Nora Clarke gir her en presentasjon av status for prosjektet.   I am soon on my way to Ireland to talk about UiA...

0

Nettbrett i praksisveiledning

Prosjektet har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett som redskap for lærerutdanningens praksisveiledning. I dette prosjektet prøver man ut nettbrett som redskap for observasjon og veiledning lærerutdanningens praksisperioder. Prosjektets målsetting...

0

Det digitale universitet

Det digitale universitet, DDU, ble startet i januar 2012, med en egen bevilgning for å fremme digitalisering av Universitetet i Agder. Programmet har blitt videreført i 2013 og 2014. I sakspapirene til styret som...