Digital Tilstand

Digital kompetanse
I UiAs strategi står det at institusjonen i økende grad ønsker ta i bruk ny teknologi i undervisning, veiledning og evaluering. dkkk

Søknad
Som et tiltak ønsker UiA på sikt å kunne tilby et kurs i Digital kompetanse til alle nye studenter. En gruppe med mandat fra viserektor Marit Aamodt Nielsen, ledet av førsteamanuensis Øystein Sæbø, har nylig utarbeidet en søknad til Norgesuniversitetet, som blant annet skal skal bidra til at studentene enklere kan «benytte og forstå hvordan digitale muligheter påvirker arbeidsliv og egenstudiehverdag.»

Konferanse
Nærmere to hundre UH-ansatte deltok på Norgesuniversitetets jubileumskonferanse Digital Tilstand 3-4. november. Det vanket både ris og ros til rådgivningsorganet, som i år fyller 10 år, og som hører inn under Kunnskapsdepartementet.

Se bilder fra Jubileumskonferansen

I tillegg til å finanisere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler mht pedagogisk bruk av IKT, skal NUV også styrke samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet «gjennom bruk av læringsteknologier.» På konferansen ble resultatene fra Digital Tilstand presentert, der det bl a annet framkom at

  • 98 % av studentene har bærbar pc og hele 92 % smarttelefon – men teknologien er ikke godt nok implementert i undervisningen
  • fagansatte sier bruk av IKT i undervisningen kan bidra til økt egenaktivitet, variert og økt læring hos studentene
  • sosiale medier øker sterkt blant studenter – men brukes mindre av ansatte – på twitter spurte man seg hvordan man kan bruke studentenes mobile enheter i aktivt læringsarbeid

Twitter #nuvjub

  • @susanneanette: Det er store muligheter knyttet til bruk av smarttelefoner i UH, men dette er ikke godt nedfelt i strategier eller retningslinjer. 
  • @Norgesuniv: For 5 år siden var det digitale universitet det samme som å bruke PowerPoint, sier @SeunnST
  • @ingercarin Vi trenger diskusjoner om gode pedagogiske digitale vurderingsformer sier @SeunnST
  • @susanneanette Trenger @Norgesuniv å utvide «vennekretsen» med en ekspertgruppe av teknologitvilere og fritenkere, spør Kine Dørum 

You may also like...

Legg igjen en kommentar