Nettbrett i praksisveiledning

Prosjektet har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett som redskap for lærerutdanningens praksisveiledning. I dette prosjektet prøver man ut nettbrett som redskap for observasjon og veiledning lærerutdanningens praksisperioder.

Prosjektets målsetting er å utforske og utvikle bruk av nettbrett til observasjon og veiledning. En sentral antakelse er at dette kan bidra til å styrke sammenhengen mellom veiledningens tre grunnleggende relaterte aktiviteter (fig): Undervisning, observasjon og veiledning.

Publiseringer og rapporter

Prosjektet vil bli dokumentert gjennom rapporter, vitenskapelige artikler, konferansepresentasjoner og videofilmer.

Den forskningsmessige siden av prosjektet er et kvalitativ design-studie hvor totalt 18 veiledningsgrupper i lærerutdanningene ved UiA og UiT inngår. Samlet sett deltar 44 studenter og 20 lærere. Det er i perioden H-2012 til V-2014 gjort individuelle intervjuer med veiledere, gruppeintervjuer med studenter og veiledere, samt en åpen kvalitativ spørreundersøkelse.

Dataene vil bli bearbeidet i løpet av høsten 2014 og er planlagt publisert i løpet av 2015.

Du finner mer informasjon om dette prosjektet og andre prosjekter innen veiledning på denne adressa: http://praksisveiledning.no/

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar