Category: Veiledninger

Hvordan poste innlegg på beta 0

Hvordan poste innlegg på beta

Alle ansatte har tilgang til å skrive innlegg på UiAbeta. Det er svært viktig at mange er med å bidra for at vi som universitet kan bli gode på IKT og læring. Slik gjør...

Digitale verktøy i musikkundervisning 0

Digitale verktøy i musikkundervisning

I undervisningen av musikkfag som bl a improvisasjon og akkord/harmonilære, har jeg de siste ti årene i økende grad tatt i bruk (elevens) mobiltelefon som digitalt verktøy. Kortere improviserte melodiske linjer og ulike klanger...

Bestefars busstur 0

Bestefars busstur

Verden over blir det i dag laget digitale historier som er å finne på internett. Også her i Norge er dette en metode som blir brukt mer og mer til å dele og fortelle...

Digital fortelling og programvare 0

Digital fortelling og programvare

Digital fortelling blir brukt både i presentasjon og prosess. Studenter ved UiA har nettopp laget digitale fortellinger i oppstarten av semesteret. Digital fortelling er anvendelig i mange sammenhenger, både med tanke på formidling men...

Videoforelesning, hvordan gjør vi det? 0

Videoforelesning, hvordan gjør vi det?

Fjerde mai hadde Puls ny samling med Forum for fleksibel undervisning. Tema var videoforelesning. Vi har ulike løsninger på UiA for opptak og publisering av videoforelesninger, men vi håper på en standardisering etterhvert. Til...