Videoforelesning, hvordan gjør vi det?

Forum for fleksibel undervisningFjerde mai hadde Puls ny samling med Forum for fleksibel undervisning. Tema var videoforelesning. Vi har ulike løsninger på UiA for opptak og publisering av videoforelesninger, men vi håper på en standardisering etterhvert. Til høsten tas det sikte på at alle ansatte skal få tilgang til programmet Camtasia Relay, et skjermopptaksprogram og det følger en enkel publiseringsløsning. Høgskolen i Østfold har tatt i bruk programmet og laget en liten veiledningsvideo:

Å lage videoforelesning til nettbasert undervisning eller som podcast til campusstudenter kan gjøres på mer eller mindre ressurskrevende måte. Den mest ressurskrevende er ved hjelp av et utstyr som heter MediaSite og brukes mye på bl.a. konferanser. Resultatet gir et godt bilde og god lyd. Du kan se eksempel på et opptak fra Svalbardkonferansen til Norgesuniversitetet her:

En mindre ressurskrevende måte å lage videoforelesning på, er å bruke skjermopptaksprogram. Da kan du sitte på din egen pc og ta opp en forelsning. Her kan du også se et eksempel fra Svalbardkonferansen 2011 hvor foredragsholder brukte Camtasia Studio til å ta opp sitt foredrag:

På Forum for fleksibe undervisning gjorde vi oss noen refleksjoner om bruken av teknologien og hva som passet den enkeltes form og undervisning. Det var bred enighet om at det enkle er ofte det best. Det gir kanskje et mer uprofesjonelt uttrykk i bildekvalitet, men gir en følelse av nærhet til foreleser.

I Podcast håndboka til UiO, UiS og HiL, står det gode veiledninger og tips om hvordan podcaste forelesningene.

Mens vi venter i spenning på at Camtasia Relay skal bli tilgjengelig for alle ansatte på UiA, er det mulig å bruke Jing eller Camtasia Studio til å gjøre opptak. Ingen grunn til å vente!

Birgitte Wergeland

Arbeider på Pedagogisk utviklingssenter (Puls) ved UiA. E-mail: birgitte.wergeland@uia.no Tlf.: 99 62 54 76

You may also like...

Legg igjen en kommentar