Bestefars busstur

Verden over blir det i dag laget digitale historier som er å finne på internett. Også her i Norge er dette en metode som blir brukt mer og mer til å dele og fortelle historier. Selve begrepet digital historiefortelling beskriver en variert bruk av nyere media produksjoner. Det som kjennertegner og særpreger denne metoden, er framhevingen av den personlige stemme og prosessen for læring.

Digital historiefortelling bevarer fortelletradisjonen og kunsten å fortelle en historie ved hjelp av bilder, fortellerstemme og musikk. De er korte, personlige multimedia fortellinger fortalt fra hjertet. Historiene har en tankefull og emosjonell tilnærming, noe som gjør at de vekker interesse og en lytter til historiene.

Tor Jarle Wergeland fra Fakultet for kunstfag har laget en digital fortelling som heter Bestefars busstur. Det er en fortelling som ivaretar formatets egenart. Over kan du se fortellingen. For å få et innblikk i hvordan en digital fortelling blir til, kan du også se Om bestefars busstur.

Birgitte Wergeland

Arbeider på Pedagogisk utviklingssenter (Puls) ved UiA. E-mail: birgitte.wergeland@uia.no Tlf.: 99 62 54 76

You may also like...

Legg igjen en kommentar