Digitale verktøy i musikkundervisning

I undervisningen av musikkfag som bl a improvisasjon og akkord/harmonilære, har jeg de siste ti årene i økende grad tatt i bruk (elevens) mobiltelefon som digitalt verktøy. Kortere improviserte melodiske linjer og ulike klanger spilles inn på mobilen for å gjøre det enklere for elevene å øve på det musikalske stoffet. I tillegg opplever jeg at vi fanger opp og dokumenterer noen av de improviserte øyeblikkene som ofte kan oppstå i løpet av en undervisningtime.

Mange har også ulike smarttelefoner som iPhone og Android, noe som gir muligheter for videoopptak i tillegg til audio. I instrumentalundervisning kan det være greit å se hvilke strenger på gitaren eller hvilke tangenter på pianoet som blir spilt. På YouTube ligger det også mange instruksjonsvideoer lagt inn av både privatpersoner og musikere, som med fordel kan brukes i egen undervisning.

I tillegg til notert materiale er etter min oppfatning et godt musikalsk resultat i stor grad avhengig av aural persepsjon og forståelse. Bruk av mobil- og smarttelefoner samt YouTube kan være noen aktuelle digitale verktøy som enklere legger tilrette det musikalske materialet for elevene.

Ingolv Haaland

www.ingolvhaaland.com www.facebook.com/IngolvHaalandMusic

You may also like...

Legg igjen en kommentar