Bett 2013

UiA var representert på Bett Show 2013 som fant sted på ExCel London 30. januar  – 2. februar 2013. Kort forklart er Bett Europas største messe for teknlogi og læring. I løpet av de fire dagene messa varte, var i overkant av 30.000 besøkende innom og nærmere 700 utstillere var representert. Blant disse fant man alt fra gigantselskaper som Google, Microsoft, HP og Adobe til små ettproduktsselskaper.

I tillegg til messedelen ble det også arrangert parallelle to- og tredagerskonferanser (Technology in Higher Education, School Leaders Summit, Learning at Work m. fl.). På messeområdet var det også en rekke større og mindre auditorier der det gjennom hele dagen ble gitt foredrag, demonstrasjoner og workshops. En rekke av de største selskapene stilte også med egne «klasserom» integrert i standen sin, som f. eks. Google (bildet til venstre).

I underkant av et tyvetalls produsenter av interaktive tavler var representert. Uten at noen av disse uttalte det direkte var det tydelig at de var preget av konkurransen nettbrettenes inntog i undervisning har medført. En av produsentene greide å skille seg fra de øvrige med å lansere en bordvariant av tavla si og fikk følgelig mye oppmerksomhet for dette.

En annen tydelig trend var fokus på og tilrettelegging for at studenter og elever benytter sine egne enheter i utdanningen (Bring Your Own Device – BYOD), deriblant sikkerhet, plattformstøtte, utskriftsmuligheter og distribusjon av programvare.

Det var et tydelig fokus på spillbasert læring, og en rekke presentasjoner omhandlet dette. Blant annet promoterte Microsoft sitt åpne, grafiske programmeringsspråk Kodu. En konkurranse der britiske elever i aldereren 7 – 14 lager sine egne spill har blitt svært populær.

Et og annet norsk selskap var også å finne, blant andre It’s Learning, Fronter og Gyldendal.

5 artige bekjentskaper på Bett:

  • Audio Notetaker – Et enkelt og fleksibelt verktøy for å ta lydnotater og å koble dem med tekstdokumenter, tagge dem etc.
  • Videoscribe – Et presentasjons-/videoverktøy med et imponerende enkelt brukergrensesnitt. Se eksempler på Videoscribes egen Youtube-kanal
  • Hackasaurus – «Remix» eksisterende nettsider slik du selv vil ha dem.
  • Keys to the Web – Et nettsted med kreative videosvar på ofte stilte spørsmål om internett.
  • Showbie – Et gratis verktøy for oppgavebesvarelse, innlevering og tilbakemelding der den enkelte student bruker sitt eget nettbrett.

Stein Erik Skaar

Rådgiver ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS), Universitetet i Agder

You may also like...

Legg igjen en kommentar