Populært med samarbeidsverktøy

Med digitale arbeidsplattformer som Fronter, Innaskjærs og Yammer kan informasjonsdeling og dialog med kolleger skje via mobil og nettbrett.

Gjennom tidene har ansatte i UH-sektoren tatt med arbeid hjem i form av bøker, rapporter og tidsskrifter, som skal leses og kommenteres. Det har vært skrevet mye om hva slags utfordringer denne måten å arbeide på kan gi.ms-yammer

Arbeidstagere setter pris på ny teknologi som kan effektivisere og bidra til samarbeid på tvers av campuser, fakultetsbygg og kontoretasjer. Men det er viktig å lage seg gode rutiner slik at ikke tilgangen på «alt» hele tiden fører til stress og press.

Ved Høgskolen i Oslo er det i dag hele 400 ansatte som samarbeider på Yammer.

hildetd

Prosjektleder Hilde T. Daland, Kildekompasset.no, UiA

I følge HIOAs nettsider anses Yammer for å være et «godt verktøy for informasjonsdeling, idéutveksling og samarbeid» Det digitale samarbeidsverktøyet som ble etablert i 2008, har oppnådd stor popularitet og ble oppkjøpt av Microsoft i 2012.

Også ved UiA legges det til rette for bruk av Yammer i prosjekt- og læringsarbeid. En UiA-satsing som nylig har tatt Yammer i bruk er DDU-prosjektet Kildekompasset.

– Verktøyet ble valgt som samarbeidsplattform fordi det er brukerstøtte på Yammer ved UiA. Yammer-appen legger godt til rette for å kaste frem ideer, diskutere og bli enige om ting vi ikke trenger å fylle opp eposten med, sier Hilde T. Daland, leder for prosjektet.

Daland legger til at det sitter prosjektmedarbeidere på både Universitetet i Stavanger og Høyskolen i Telemark, og at «ikke alle er på Facebook».

Les mer om Yammer på HIOAs nettsider og i Computerworld.

Yammer https://www.yammer.com

You may also like...

Legg igjen en kommentar