Er det vi eller sosiale medier som er i endring?

Kronikk av Kristian Folkman i Fvn.no – Det er ikke mer enn åtte år siden jeg sammen med en gruppe fra Statoil banket på en beskjeden dør i Palo Alto, California. På døren stor det Facebook. Åtte år senere har Facebook endret vår atferd. Eller er det omvendt? Hvordan endrer vi oss som brukere av den nye teknologien? Er endring i vår atferd som forbrukere større enn de teknologiske endringene? Er det kanskje slik at det ikke er Facebook som har endret oss, men omvendt!

kronikk1

Illustrasjon: Colourbox

Vi forventer å være pålogget nettet 24 timer i døgnet. Sosiale medier endrer både hva, hvordan og med hvem vi kommuniserer. Også vår rolle som (for)bruker er i radikal endring. Vi aksepterer stilltiende at data fra mobiltelefon og datamaskiner brukes for å analysere oss vår atferd. 24 timer i døgnet. Les hele kronikken til Kristian Folkman, Underdirektør, UiA

You may also like...

Legg igjen en kommentar