Studenter om Facebook som læringssamfunn

I den nye studien: «Digital collaboration inside and outside educational systems» av UiAs Elise Seip Tønnessen, Nils Rune Birkeland og Eli-Marie Danbolt Drange, undersøker forskerne hvordan studenter benytter digitale og multimodale ressurser i Grunnskolelærerutdanningen ved tre høyere norske utdanningsinstitusjoner.
facebook

Hovedfunnet er at studenter for en stor del benytter seg av sosiale medier til samarbeid og diskusjoner i sitt læringsarbeid. Mens institusjoner legger opp til at forelesere benytter lærings- og samarbeidsplattformer, som f eks Fronter, i sitt ikt-pedagogiske design, forholder studenter flest seg først og fremst til lukka facebookgrupper, der én eller flere studenter tar rollen som “kurator” for andre studenter på kurset. Tønnessen, Birkeland og Drange diskuterer videre i studier om forelesers design av kursoppgaver og arbeidskrav i sterkere grad kan tilpasses denne nye digitale, sosiale praksisen til studentgruppene.Bruken av sosiale medier i læringsarbeid en aktuell problemstilling i Akademia. Enkelte forskere sier at de oppretter facebookgrupper ved begynnelsen av hvert semenster, som et læringssamfunn for informasjonsdeling, diskusjon og refleksjon. Gir dette bedre læring? Når studenter møtes for å lære sammen i SoMe, bør undervisere legge til rette for Facebook som læringsarena?

You may also like...

Legg igjen en kommentar