Utlån av nettbrett

Avdeling for lærerutdanning har nettbrett som kan lånes ut og benyttes til aktiviteter sammen med studenter.

Les om PraCaD-prosjektet ved Universitetet i Agder

Hvem kan søke?

Alle som underviser lærerstudenter og barnehagelærerstudenter, uavhengig av utdanning og emne.

Hvordan søker du?

Send epost til arne.breistein@uia.no der du spesifiserer følgende:

Pupils In Class Using Digital Tablet

  • Hvilken utdanning og hvilket fag du er tilknyttet
  • Hvilken studentgruppe du vil involvere (type utdanning, utdanningsår og emne)
  • Hvor mange nettbrett du trenger
  • Hvilke uke(r) du ønsker å ha tilgang til brettene
  • Målet med utprøvingen
  • Spesifiser gjerne om det er aktuelt å knytte utprøvingen til FoU-arbeid
  • Om du har behov for opplæring

Les om Avdeling for lærerutdannings nettbrettstafett for faglærere på GLU, BLU, lektorutdanningen og PPU

Nettbrettene lånes ut og benyttes til aktiviteter sammen med studenter. Vi ønsker at faglæreres og studenters digitale kompetanse skal styrkes gjennom å utforske nye digitale verktøy og medier, reflektere rundt bruken av disse og dele erfaringer med hverandre. Nettbrettene er enkle å ta med seg, de har et bredt utvalg applikasjoner og kan brukes til å prøve ut nye pedagogiske opplegg sammen med studenter.

Vi oppfordrer faglærere fra alle lærerutdanningene og i alle fag til å søke om å ta del i nettbrettstafetten. Det er viktig å understreke at utprøvingen skal være knyttet opp mot mål i utdanningens rammeplan og læreplanverket/barnehagens rammeplan.

Dersom du har behov for opplæring og støtte, ber vi om at dette spesifiseres i søknaden, slik at det kan legges til rette for introduksjonskurs og veiledning.

Ta gjerne kontakt dersom du synes nettbrettstafetten høres spennende ut, men ønsker mer informasjon om muligheten for å bruke nettbrett i din undervisning.

Her er et eksempel fra en av dine kolleger som har deltatt i nettbrettstafetten høsten 2015:

«Reisen til mars» 

Søknadsfrist: 15. desember for våren 2016.

For mer informasjon, ta kontakt med Arne Breistein.

You may also like...

Legg igjen en kommentar