Video og skjermopptak i fysikk, kjemi og biologi

Bakgrunn for prosjektet

De tradisjonelle arbeidsformene i naturfagene er forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid. Både forelesere og studenter opplever at et omfattende pensum skal formidles og læres på kort tid. Læringsutbytte i forelesningene er ofte begrenset fordi tempoet er høyt og tavla fylles med kompliserte modeller, utregninger og utledninger som studentene kopierer til notatblokka uten å få med seg foreleserens resonnementer og forklaringer.

 Undervisningsvideoer på nett er i ferd med å revolusjonere formidling av kunnskap. I tillegg til å nå mange utenfor auditoriene, gir videoene en unik mulighet for repetisjon for studentene.

 Eksempler på ulike typer videoer kan være innføringer i teoretiske temaer, hjelp til oppgaveløsning eller instruksjonsvideoer for praktiske prosedyrer. Ved å utarbeide undervisningsvideoer som forklarer og utdyper de sentrale temaene som ble gjennomgått i forelesningene, får studentene mulighet til å repetere og oppnå forståelse og få et godt fagspråk.

 I fysikk og kjemi inngår det mange oppgaver som det tar lang tid å løse. Ofte går det et par timer med til å gjennomgå oppgavene i forelesningene. Studenter som ikke har klart å løse oppgavene i gruppe eller på egenhånd, får ofte lite utbytte av denne gjennomgåelsen. Ved å utarbeide videoer med løsningsforslag til oppgavene, kan studentene velge å få løsningsforslaget etter at de selv har prøvd å løse oppgaven.

Våre tidligere erfaringer med bruk av selvutviklede videoer som en læringsressurs i fysikkdelen av NAT107 i lærerutdanningen og FYS124 Mekanikk i fysikk årsstudium er så positive at vi nå har utvidet dette konseptet til å omfatte flere fysikk- og kjemiemner samt utvalgte biologiemner i disiplinutdanningene. Fysikk og kjemi har fått flere timer enn biologi, da disse fagområdene erfaringsmessig faller vanskeligere for studentene.

Prosjektet vårt dreier seg om å produsere undervisningsvideoer for å øke den faglige og didaktiske kvaliteten i undervisningen vår, tilføre emnene en ny arbeidsform og motivere studentene til større innsats slik at de kan oppnå emnenes læringsmål.

Hva som ble gjort i prosjektet

Det er brukt ulike teknikker: Videofilming og skjermopptak.

 

Videoene

begynner med å sette problemet inn i en faglig kontekst ved å trekke ut relevante opplysninger i oppgaveteksten. Denne presentasjonen kan være nok til at studentene selv oppdager hvordan de kan løse problemet og stopper videoen. Den muligheten har de ikke når oppgavene gjennomgås i en forelesning. Videofilming er gjort i vanlig undervisningsrom. I eksempelet her er det en gjennomgang før ei laboratorieoppgave.

Videoene kan bidra til å øke den faglige og didaktiske kvaliteten på forelesningene fordi de frigjør tid som bidrar til annen anvendelse av tiden slik at studentene får mulighet til å oppøve et godt faglig språk. Videoene erstatter ikke forelesningene, men er en ekstra ressurs.

 

Stillbilde fra videoopptaket:

Bilde: Monica Lian Svendsen pakker kolonne til bruk i kolonnekromatografi. Geir Solgaard filmer.

 

Skjermopptak

er gjort med to ulike verktøy på nettbrett: ShowMe (https://www.showme.com )  og Explain everything (https://explaineverything.com ).

Eksempler på bruk av ShowMe i dette prosjektet finner du på denne linken (video):

https://video.uia.no/media/t/0_js26o4xa

Explain everything har mye av den samme funksjonaliteten som ShowMe.Et skjermbilde (stillbilde) fra videoen er  vist øverst. Her er det brukt forhåndsskrevet tekst både som maskinskrevet og håndskrevet, og håndskrevet tekst som skrives mens man snakker inn. Det finnes også et pekeverktøy som kan vise hvor man er på skjermbildet mens man forklarer.(ikke vist i dette bildet). Dette gjør det enklere å følge med når teksten er skrevet på forhånd.

You may also like...