En uke i bloggingens tegn

I kurset Digital formidling skal vi også i år benytte blogging som et pedagogisk verktøy. I år er det fjerde gangen jeg ber studentene dele tanker og refleksjoner med offentligheten på denne måten, og erfaringene fra tidligere år er at både studentene og jeg har vært godt fornøyd med denne arbeidsformen.

Faktisk startet forrige uke med at jeg på mandag delte noen av disse erfaringene med kolleger og lærerstudenter i et seminar på fakultet for helse og idrett.

Jeg tok da utgangspunkt i bl.a. Bonnie A. Nardi et al’s forskning om hvorfor vi blogger og med litt tilpasning skisserte jeg følgende mulige begrunnelser:

 1. Dokumentere sitt eget liv
  • Å blogge er et alternativ til å sende likelydende masse-epost til familie og omgangskrets, f.eks. når man er på jordomseiling
 2. Uttrykke følelser
  • En slags terapi for seg selv, omtrent slik dagboken har fungert i tidligere tider
 3. Artikulere tanker og idéer
  • ”Thinking by writing”. Ved å bli pushet til å sette ord på egne tanker, blir ofte tankene klarere og tydeligere.
  • Å vite at noen leser og skal gi respons, bidrar til at man føler presset om å argumentere tydelig og grundig
 4. Kommentere og gi synspunkter
  • Av og til er det godt bare å få utløp for egne oppfatninger
 5. Delta i en offentlig debatt
  • Bloggere kommenterer ofte hverandre på egne blogger. Derfor pågår det en offentlig debatt i bloggosfæren som mer eller mindre er parallell til den debatten som foregår ellers i samfunnet
 6. Dokumentere en prosess offentlig
  • En blogg kan være en arena for å dokumentere en prosess enten dette er forskningsrelatert som f.eks UiA sitt lesebrettprosjekt, eller det er private prosjekter som bygging av hus eller hytte

Vår bruk av blogging i Digital formidling hører mest inn under pkt. 3 i denne oppstillingen, men både pkt 4 og pkt 5 kan er mulige spinoffs.

Typer oppgaver

Rent praktisk har jeg gitt studentene ukentlige oppdrag for bloggingen. Jeg forsøker å gjøre oppavene så varierte som mulig. Noen oppgaver kan basere seg direkte på pensumsartikler som f.eks.:

Artikkelen ”Convergens Calls: Multimedia Storytelling at British News Websites” tar for seg hvordan ulike redaksjoner argumenterer for sin bruk av video/multimedia i nyhetsformidlingen. Presenter kort det du mener er de viktigste momentene fra denne artikkelen, og anvend deretter disse punktene i en vurdering av http://www.aftenposten.no. Legg ved lenker til relevante eksempler.

Andre oppgaver forsøker å ta tidsaktuelle temaer på pulsen som har faglig relevans til hva kurset ellers handler om.

“Ingen har lyst til at skolen skal sperre av Facebook. Men de bør gjøre det til vårt eget beste, for det går ut over undervisningen,” sa Helene Bellos (15) da Barn og unges kommunestyre i Lørenskog denne uken diskuterte et forslag til retningslinjer for bruk av digitalt utstyr på skolen. Les oppslaget i Romerikes Blad på http://www.rb.no/lokale_nyheter/article5485388.ece.

I forrige uke hadde Kjell-Åge Gotvassli, dekan ved høgskolen i Nord-Trøndelag en kronikk i Trønder-Avisa med tittelen “De nettinnfødte tar over”. Denne finner du på http://www.t-a.no/meninger/article104698.ece.

30. desember 2010 hadde Øyvind Andresen et innlegg i Klassekampen med tittelen “Facebook er løsninga”. Kopi av dette innlegget finner du i Fronter.

Med utgangspunkt i disse meningsytringene – og aktuell debatt for øvrig – skal du skrive et innlegg der du drøfter utfordingen med sosiale mediers plass i skolen. Kom gjerne med eksempler på hvordan det kan bidra til å gi elevene læring.

Tre ganger i løpet av semesteret har jeg gitt studentene mine «fri» fra bloggingen og heller bedt de om å skrive kommentarer på minst fire medstudenters blogger. Da er kravet til kommentaren at denne skal tilføre, utvide eller gå imot det opprinnelige innlegget ved at også kommentaren har en faglig substans.

Ved at studentene bes om å kommentere hverandre betyr det også at de blir nødt til å lese hverandres refleksjoner noe jeg absolutt tror de fleste har stort utbytte av, men det at skribentene vet at det de skriver blir lest av andre enn bare læreren tror jeg i seg selv bidrar til å legge et større press på å produsere tekster av høy kvalitet med gjennomtenkte argumenter.

Gevinster

Hvis jeg skal trekke frem de viktigste erfaringene mine fra de tre foregående årene er det:

 • Studentene jobber jevnere gjennom hele semesteret fordi bloggingen krever ukentlig arbeid. Erfaringen fra andre kurs er at en del studenter tar livet ganske med ro de første ukene av et nytt semester for så å gjøre et skippertak når det nærmer seg eksamen
 • Studentene leser pensum som de ellers kanskje hadde nedprioritert fordi en del av bloggoppgavene bygger på pensumsartikler
 • Studentene får skrive- og argumentasjonstrening uten at dette settes spesifikt på dagsorden

Hans-Olav Hodøl

Studiekoordinator for kommunikasjons- og mediefag på bachelornivå.

You may also like...

Legg igjen en kommentar