Lage «undersider» på Facebook

Universitetsbiblioteket i Agder er vert og arrangør av Fagreferentkonferansen 2012. Fagreferentkonferansen er en bibliotekonferanse som holdes annethvert år og som tradisjonelt har rettet seg mot fagreferenter, eller bibliotekarer med faglig ansvar for samlingsutvikling, kurs og forskningsstøtte. I senere år har konferansen blitt mer åpnet for alle innenfor bibliotekvesenet som har lyst til å delta.

Arrangementkomiteen har opprettet en egen Facebookside for konferansen. Kunnskapsorganisering står sterkt hos oss bibliotekarer, så derfor var det ønskelig med flere undersider på Facebooksiden. Men hvordan gjør man dette?

Det viste seg å være ganske enkelt når man bare visse hvor man skulle begynne. Når man har opprettet en side, finnes det flere applikasjoner man kan legge til siden. Blant annet «statisk FMBL». Søk på dette i søkefeltet og klikk deg inn på siden som kommer opp.

Klikk på «legg til på min side» og velg hvilken side det skal legges til i vinduet som åpner seg. Nå kan du gå til siden din og velge «rediger side». Så går du til «applikasjoner», finner «FBML» og velder «gå til applikasjonen».

Nå kan du velge tittel og innhold for undersiden. Her kan man bruke vanlig tekst, men også HTML-koding.

Skal du sette inn flere undersider søker du på «statisk FBML 2» og gjentar prosessen. Slik fortsetter du også for å sette inn enda flere undersider.

Hilde Terese Daland

Jobber som universitetsbibliotekar på Universitetsbiblioteket i Agder. Fagansvarlig for institutt for religion, filosofi og historie og institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

You may also like...

Legg igjen en kommentar