Digital historiefortelling i FLU-praksis

I praksisveiledningen utfordret jeg to av studentene fra førskolelærerutdanningen(FLU) om å lage en digital historie ved hjelp av iPhone. De var ferdige med alle pålagte oppgavene og hadde derfor noe ledig tid.

Appen iTalk til iPhone ble brukt på lydopptaket. I begynnelsen av prosjektet forsøkte de å styre innholdet i historien og å gjøre dette med alle barna samlet. Det ble utfordrende pga mye støy og for stor gruppe. De valgte så ut en mindre gruppe på fire barn som ble samlet for seg, og fikk velge tema fritt. Dette viste seg å fungere bedre, og barna byttet på å fullføre hverandres setninger. Temaet ble «Spiderman og skurkene», og etter litt slossing og noen eksplosjoner ble alle venner til slutt:)

I samlingstund tegnet barna mens de lyttet til historien, og tegningene ble fotografert med iPhone. Dette ble satt sammen med audioopptaket, bilder av barna og litt musikk i programmet iMovie, og senere vist til alle barna og de ansatte. Til stor begestring.

Min oppfordring til pedagoger ute i barnehagene er å la nyutdannede lærere få tid til å bruke IKT kunnskapene mange av dem besitter. Den didaktiske og pedagogiske erfaringen mange eldre lærere besitter kan berike prosjekt som for eksempel digital historiefortelling. Det er ikke er ikke noe mål at alle skal kunne alt, men det handler kanskje vel så mye om å kunne gjøre hverandre bedre, og bidra med ulik kompetanse.

Ingolv Haaland

www.ingolvhaaland.com www.facebook.com/IngolvHaalandMusic

You may also like...

Legg igjen en kommentar