Tal meir, tast mindre

Sylfest Lomheim er ute med ei ny bok: «Tale er gull». Intervjua i Dagsnytt 18 i kveld, om lag ti minutt ut i sendinga: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/788520/. Eg fekk diverre ikkje høyrt/sett heile intervjuet, men Sylfest meiner vi må snakke meir og viser korleis teknologi endrar, og har endra, korleis vi snakkar. Eg skal syte for at UBA kjøper inn denne! 🙂

Reidar Bjorvatn

Spesialbibliotekar, UBA Kristiansand

You may also like...

Legg igjen en kommentar