Digital tilstand 2011

17. og 18. oktober arrangerer Norgesuniversitetet konferansen Digital tilstand på Grand Hotel i Oslo.

Se konferansen som videostream

Jeg vil spesielt anbefale Transforming teaching and learning through technology management v/Tony Bates, tirsdag kl. 14.00-14.45.

Program for konferansen.

Digital tilstand 2011 –  Norgesuniversitetets monitor

Digital tilstand i høyere utdanning er en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt nivå, som beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy og medier (IKT) i høyere utdanning. Undersøkelsen omfatter instituttledere, dekaner, fagansatte og studenter. Første versjon av undersøkelsen ble gjennomført i 2008. Undersøkelsen ble gjennomført for andre gang i vår og resultatene presenteres på konferansen Digital tilstand 2011.

Birgitte Wergeland

Arbeider på Pedagogisk utviklingssenter (Puls) ved UiA. E-mail: birgitte.wergeland@uia.no Tlf.: 99 62 54 76

You may also like...

Legg igjen en kommentar