Nettbrett i praksisveiledning

Nettbrett i praksisveiledning er et treåring samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder, delfinansiert av Norgesuniversitet, og ledet av forskerne Petter Mathisen (UiA) og Cato Bjørndal (UiT).

Prosjektet har som mål å prøve ut og utvikle bruk av nettbrett som plattform for lærarutdanningen sin praksisveiledning. Nettbrettet skal brukes for å skape sammenheng mellom undervisning, observasjon og veiledning sier de to forskerne til Norgesuniversitetet.no.

Nettbrett gir aktive studenter

I alt har 43 studenter, 17 praksislærere benyttet nettbrett/iPad i undervisning, observasjon og veiledning når de har praksisperioder ute i skolene.

UiA-forsker Petter Mathisen om resultatene så langt:

Bruk av nettbrett i praksisrettleiing skaper aktivitet og engasjement hos studentane. Dei blir aktive observatørar og stiller samtidig betre førebudd til rettleiing, fortel prosjektleiar Petter Mathisen frå Universitetet i Agder sitt pedagogiske utviklingssenter PULS

Les mer på Praksisveieledning.no

Forskerne er overraska over den sterke delingskulturen som utviklet seg i prosjektet:

Studentane deler blant anna observasjonsnotat, bilde og videoopptak, og gir åpne og ærlige tilbakemeldingar på kvarandre si undervisning. Med nettbrettet utnyttar vi langt meir av potensialet som ligg i grupperettleiing.

Les om prosjektet på Norgesuniversitetet.no

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar