Mr. Fjernundervisning

Jørn Stordalen

Jørn Stordalen er en mann som har mye erfaring med fjernundervisning. Siden prosjektet startet for alvor i 2009, har UiA nå utviklet et svært brukervennlig system.

I begynnelsen hadde man en bærbar enhet, men fra og med høsten 2012 har man hatt et auditorium med stasjonært utstyr. Brukergrensesnittet heter mediasite, og lar studentene se video fra forelesningen sammen med skjermbildet. Ofte vil skjermbildet være en lysbildepresentasjon. Systemet indekserer forelesningen i klipp, basert på de ulike lysbildene.

Det høres kanskje ut som mye ekstraarbeid å holde en fjernundervisning, men det begrenser seg til å stille inn tidsrom for opptak i forkant, samt gå med en lenke rundt halsen under forelesning. Det siste for at trackingkameraet skal kunne følge forelesers bevegelser. Start og stopp av opptak, publisering, og alt skjer så automatisk!

Fjernundervisning har vist seg å være et viktig virkemiddel for å utdanne flere sykepleiere i distriktene. Jørn forteller at man har fanget opp mange som aldri ville ha reist til Kristiansand eller Grimstad for å utdanne seg. Noen driver gård, andre har deltidsjobb, er i en etableringsfase, osv. Det har senket terskelen for å ta høyere utdanning, og medfører en stor samfunnsgevinst.

Slik ser brukergrensesnittet i Mediasite ut. Her vises skjermbilde fra SMART Board.

Ettersom fjernstudiene går på fulltid, følger de samme forelesninger som studentene ved Campus Kristiansand. Ekstrakostnadene ved også å tilby fjernundervisning til distriktene er dermed minimale.

– Ulempene man har sett så langt, er at det kan være litt problematisk å stille spørsmål underveis i forelesningene. Man mister også litt av impulsiviteten ved ikke å være fysisk til stede. Enkelte forelesere uttrykker også misnøye ved å «blottlegge» seg, og frykter misbruk av fysiske opptak.

Fordelene er derimot mange! Tilbakemeldingene fra studentene har vært veldig bra. Dersom foreleser skulle bli forhindret fra å møte, er det mulig å kjøre en reprise fra forrige semester…
– I stedet for å frykte for at vi skal bli overflødige ved eventuelt gjenbruk av videoforelesninger, må man se på mulighetene for å bruke tiden man sparer på veiledning og forskning. Det er vinn-vinn, sier Stordalen engasjert.

Det finnes eksempler på emner som tilbys både i Kristiansand og Grimstad; med samme foreleser! Her er det store muligheter! Man kan også tenke seg situasjoner hvor det ikke er nok plass i et auditorium. Hva med å streame live til naborommet?

– Jeg ønsker at vi i fremtiden også kan tilby studentene podcasts fra forelesningene. Det har vært etterspurt, og vil være et nyttig hjelpemiddel i eksamensforberedelsene, mener Stordalen. Han skryter samtidig veldig av IT-avdelingen, som har vært en viktig del av denne satsningen. Nå håper førstelektoren ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap at også andre vil ta steget og prøve ut mulighetene som ligger i fjernundervisning! Stafettpinnen er sendt!

Sten Kristian Mydland

- Mastergradsstudent i Økonomisk styring og prosjektledelse - Operatør, IT-hjelp

You may also like...

Legg igjen en kommentar