UNINETT-konferansen 2015

 

Svenske Andreas Ekstrøm hadde en svært interessant keynote om "Google-koden"

Svenske Andreas Ekstrøm hadde en svært interessant keynote om «Google-koden»

UNINETT er selskapet som utvikler og drifter det nasjonale forskningsnettet i Norge, inkludert leveranse av datanett og nettjenester til universiteter og høgskoler. UNINETT-konferansen blir arrangert annethvert år og 3. – 4. juni 2015 var det UiT Det Arktiske Universitet som var arrangørsted. De rundt 340 påmeldte kom fra hele den norske UH-sektoren.

Tittelen på konferansen var «Sharing is caring. Er deling suksessformelen for IKT i UH-sektoren?» og i tillegg til delingskultur var temaene blant annet skytjenester, digital eksamen, organisering av IT-tjenester, undervisningsverktøy, samhandlingsverktøy og sikkerhet.

UiAs IT-direktør hadde et svært underholdende innlegg med tittelen "IT-avdelingene - en truet art?"

UiAs IT-direktør hadde et svært underholdende innlegg med tittelen «IT-avdelingene – en truet art?»

Hele konferansen ble streamet og vil bli mulig å se også i etterkant på https://www.uninett.no/konferanseweb/uninettkonferansen2015

 

Stein Erik Skaar

Rådgiver ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS), Universitetet i Agder

You may also like...

Legg igjen en kommentar