Film i Fokus: Når estetikk og teknikk treffes

Tverrfaglig samarbeid mellom Campus Grimstad og Kristiansand

litenPlakat-v4-Til-Cinemateket

Plakat til kortfilmen «Hold avstand»

Campus Grimstad og Kristiansand representerer to ulike fagmiljøer som begge er viktige i en filmproduksjon. Nå er miljøene slått sammen og resultatet er veldig positivt.

Økt kvalitet på studiet, kompetansehevning og læringsutbytte er de viktigste resultatene etter prosjektet ”Film i Fokus: Når estetikk og teknikk treffes” ble gjennomført. Videofaget DAT229 på Institutt for IKT i Grimstad og LFT201 Filmsjangre og filmproduksjon på Nordisk og mediefag i Kristiansand representerer to ulike fagdisipliner, filmestetikk og videoteknikk henholdsvis, og begge er nødvendige i en profesjonell filmproduksjon. Før prosjektet ble etablert, jobbet fagmiljøene uavhengig av hverandre med målsetninger som var begrenset/tilpasset til sin egen fagdisiplin. Vårsemesteret 2015 har disse to studiene ved støtte av DDU slått sammen krefter i et ønske om å bli enda bedre gjennom tverrfaglig samarbeid.

Aktiv involvering av studenter

Vi startet med et kick-off seminar i Grimstad der studenter og ansatte ble kjent med hverandre, delte erfaringer og diskuterte premissene for det framtidige samarbeidet. Studentene var ansvarlig for det faglige innholdet og la selv rammene for prosjektet.  Filmskaper Kristian Landmark holdt et inspirerende foredrag om filmfortellingens makt og muligheter, og LFT-studentene presenterte sine filmideer.

Deretter produserte studentene to kortfilmer sammen. Hver av de to arbeidsgruppene besto av LFT- så vel som DAT-studenter. Mens LFT-studentene var hovedansvarlige for den kreative og konseptuelle delen av filmprosjektet (manus, regi, klipp), stod DAT229 for den tekniske delen (foto, lyd, lys). I tillegg ble det organisert to arbeidsgrupper fra DAT229 som produserte en bakom-film til hver kortfilm:

Etter en første filmvisning på UiA i Kristiansand ble kortfilmene vist også på Cinemateket i Kristiansand på arrangementet Talenter på vei, den 14. april. Her fikk studentene våre mulighet til å snakke om filmene sine til et filmopptatt publikum og ta spørsmål fra salen.

Veldig positive tilbakemeldinger fra studentene

litenBilde-1

Stillbilde fra kortfilmen «Kosmos»

Tilbakemeldingene fra studentene har vært veldig positive. De har lært hverandre, våre to campuser og disipliner å kjenne, tatt i bruk filmutstyr fra Grimstad så vel som fra Kristiansand, og sett mulighetene, men også utfordringene forskjellig teknisk utstyr byr på.

Å være deltaker i et større team og med en spisskompetanse, samtidig som å bli involvert i alle fasene i en filmproduksjon, fra ideutvikling til ferdigstillelse, har vært en svært nyttig erfaring. Det ble stilt krav til hverandres fagkunnskaper basert på eget faggrunnlag, noe som har økt den totale forståelsen for filmproduksjon. Kvaliteten på filmene som ble produsert bekreftet dette. I tillegg viste studentene økt eierskapsforhold til kortfilmen og stor motivasjon til selvutvikling og læring, til tross for at prosjektet ikke var karaktergivende.

Samarbeidet i gruppene var godt og flere av studentene ønsker å holde kontakten med hverandre etter avsluttet prosjekt. Dette sees på som en viktig og ønskelig faktor i forhold til arbeidslivet video- og filmstudentene vil treffe etter studiene i en bransje der nettverksrelasjoner og tett samarbeid står sentralt.

Vi takker PULS for å ha støttet dette pilotprosjektet og vi ser fram til mer samarbeid mellom tekniske og estetiske fag!

Adriana Margareta Dancus

Tore Helleland Næss

You may also like...

Legg igjen en kommentar