PULS-seminaret 2015

Onsdag 23. september ble PULS-seminaret ”Universitetspedagogikk ved UiA – hvor står vi , hvor går vi?” arrangert på Østsia. UiA-studgunnarenter, undervisere og ledere, deriblant Gunnar Horn (bildet), Ingrid Lund, Petter Mathisen, Cathrine Mjøs Sviggum, Andre Tofteland, Andreas Prinz og  Marianne Øhrn Johannessen hold kortforedrag med påfølgende spørsmål og diskusjon i kafé-lokalet på Gimlemoen.

Se foredragene

Silje Wingereid Hammerstad (STA) og Kai Steffen Østenstad (UiA) la vekt på betydningen av dialog og bruk av IKT i undervisingen, samt viktigheten av å ta i bruk studentenes kompetanse.

Program

marianneUiAs nye assisterende studiedirektør, Marianne Øhrn Johannessen (bildet) tok utgangspunkt i funnene fra Norgesuniversitetets Digital tilstand 2015, i sitt foredrag, der det blant annet fremgår at 79 % av ledere i UH-sektoren mener at de fagansatte selv må bestemme om det er relevant å bruke digitale verktøy i sine fag. Se foredraget her

#PULSseminar på Instagram og Twitter 

Ragnhild Lager avsluttet seminaret med «Lek og læring i tidens løp,» og takket av som medarbeider i PULS, før leder Gunnar Horn lovet å følge opp med årlige PULS-seminar framover.

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar