Norgesuniversitetets UiA-prosjekter

Gjennom å finansiere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler, fremmer Norgesuniversitetet utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksibel utdanning. Her er tre pågeånde UiA-prosjekter, som har fått støtte av Norgesuniversitet.

Testsdrevet ferdighetslæring i programmering
Prosjektet «Testsdrevet ferdighetslæring i programmering (T-FLIP)» ledes av Morten Goodwin. Fakultet for teknologi. Goodwin ønsker i prosjektet å prøve ut, og etablere en ny læringsteknologi for studenter og programmeringsfag, tett opp mot arbeidslivet.

Les artikkel om prosjektet på Forskning.no

I prosjektet er arbeidsrettet undervising i fokus, med fagfellevurdering av studentinnleveringer. Målet er å heve kvaliteten, og gjøre programmeringsfagene med arbeidslivsrettet.

Les om prosjektet Nettbrett i praksisveiledningen

Kvalitet i videoforelesning
Prosjektes mål er å utforske, utvikle og spre kunnskap om produksjon av videoforelesninger og bruk av disse i fleksible studier. Prosjektet ledes av Martin Gaustad.

You may also like...

Legg igjen en kommentar