Filmer i sykepleieutdanningen

DDU støtter utvikling av nye, digitale arbeidsformer ved UiA. I sykepleieutdanningen foregår det et prosjekt der ulike prosedyrer filmes, med bistand av Medieavdelingen ved UiA.

I følge Ellen Dahl Gundersen, koordinator første studieår BA sykepleie i Kristiansand, kan bruk av filmsekvenser før- og etter læring gjøre at studentene opplever selvstendighet og mestring i tilegnelse av praktiske ferdigheter.

I tillegg brukes også filmene under øving – i øvingsrommene fins pc-armer, slik at studentene kan se filmene på sine bærbare maskiner. Så kan man prøve selv, etter å ha sett en sekvens like ved arbeidsstedet, og så til neste film/øvelse. Endelig studentevaluering av filmsekvensene, og hvordan de fungerer i læring, skal undersøkes ved semesterets slutt, men tilbakemeldingene fra sykepleiestudentene er så langt positive. En vitenskapelig artikkel vil også bli publisert på materialet.

 

 


You may also like...

Legg igjen en kommentar