Er undervisning en privatsak?

Ja, svarer UiAs leder av pedagogisk utviklingssenter, Gunnar Horn, og viser til fjorårets NIFU-rapport «Utdanningskvalitet i høyere utdanning«

Vi er på PULS-lunsj, den første i et kommende fast møtepunkt ved PULS og diskuterer utdanningskvalitet ved institusjonen. Gunnar Horn har innledet ut fra nyere forskning, der undersøkelser viser at undervisning ennå i temmelig stor grad er en privatsak, selv om det i planer og strategidokumenter ligger sterke ønsker om at undervisning må være et fellesanliggende. Professor emeritus Martin Skjekkeland sier seg enig i Horns beskrivelse: Det kan føles ensomt å undervise på et kurs for studenter ved et universitet eller en høgskole.

Instituttene har skjelden midler til å gi flere personer ansvaret for et kurs. Man står alene, samtidig som at studentene ønsker mer støtte og hjelp enn før, og så skal jo forelesningene være gode og engasjerende, sier den erfarne språkprofessoren.

Nettopp det med gode eksemplene, en fagfelle å lære og diskutere undervisning med, er sentralt.

Man burde få tildelt en mentor som nyansatt underviser, sier stipendiat Lenka Garshol.

Ved PULS arbeider vi, sammen med institutter og studieprogramlederne, med hvordan vi kan snu praksisen med at «undervisningen er en privatsak» sier Horn.

Se hvordan instituttleder Andreas Prinz , instituttleder for IKT ved Fakultet for Teknologi presenterer  instituttets arbeid med undervisningskvalitet og mentorvirksomhet #PULSseminar

Også ved Fakultet ved Kunstfag og i UiAs senter for fremragende undervisning MATric kan vise til resultater.

Hvordan kan man motvirke at undervising er en privatsak? Hvilke virkemidler kan man benytte seg av. PULS-lederen presenter følgende liste:

  • Kollegabasert veiledning
  • Mentorordning
  • Fag- og undervisningsforum
  • Medarbeidersamtaler.
  • Universitetspedagogikkurs
  • Kompetanseheving
  • Kvalitetsundersøkelser – studentundersøkelser
  • Pedagogisk utviklingarbeid.
  • Meritteringsordninger

Hva mener du? Diskutér ved å legge inn en blogg-kommentar under eller meld deg inn i uia-gruppa Digitale Fagfeller på Facebook, der løpende diskusjoner pågår.

UiABeta og DigitaleFagfeller ønsker å være en arena for digital diskusjon og erfaringsdeling om bruk av IKT i læring ved UiA. Men vi ser også behovet for et sted å diskutere digital undervisning i en mer lukka setting. Derfor denne lille gruppa, som man må være medlem for å se innholdet i. Har du en «digital fagfelle» ved UiA som du tenker kan være medlem, gi lyd/eller inviter vedkommende. 
Senior tutor teaching class

Senior tutor teaching class

You may also like...

Legg igjen en kommentar