T-FLIP Norgesuniversitetet og DDU

T-flip står for Testsdrevet ferdighetslæring i programmering. Prosjektet ledes av Morten Goodwin. Fakultet for teknologi. Goodwin ønsker i prosjektet å prøve ut, og etablere en ny læringsteknologi for studenter og programmeringsfag, tett opp mot arbeidslivet.

Finansieringen fra Norgesuniversitetet har gitt oss muligheten til å vesentlig løfte programmeringsfagene til de involverte institusjonene, spesielt UiA og UiS. Fagene er i ferd med å bli arbeidslivsrettet og av høy kvalitet. 

Les artikkel om prosjektet på Forskning.no

I prosjektet er arbeidsrettet undervising i fokus, med fagfellevurdering av studentinnleveringer. Målet er å heve kvaliteten, og gjøre programmeringsfagene med arbeidslivsrettet.

Prosjektleder Morten Goodwin melder om at Norgesuniversitets- og DDU er i rute og at alle leveransene er utført i henhold til planen, og tilhørende kildekode er tilgjengelig på: https://tools.uia.no/stash/projects/TFLIP

 

Digitale læringsressurser

En stor del av arbeidet i T-FLIP går ut på å utvikle tester knyttet til fagene.

For å teste studentenes oppgaver må lærerens tester knyttes opp mot innleveringene. Dette gjøres i et rammeverk ved at lærerens og studentens git-repositories (kode-oppbevaring) slåes sammen til en ny felles git som kan bygges, testes, og presentert for brukerne.

Bygging vil si å sette alle sammen deler av koden (innleveringer, tester, miljø), for deretter å tester, og presentere resultater. Dette er de samme stegene som kjøres ved bygging av programvareprosjekt i arbeidslivet.

 

Samarbeid

Prosjektet har konkret samarbeid på tvers av fagområder, undervisningsinstitusjoner og i samarbeid med næringslivet. Det største samarbeidet i prosjektet inkluderer Universitetet i Agder (6 deltagere), Høgskolen i Oslo og Akershus (1 deltager), Universitetet i Stavanger (2 deltagere), Noroff University College (1 deltager).

Hoveddelen av arbeidet gjøres av kjernegruppen som befinner seg i av Universitetet i Agder. Samarbeidet mellom UiS, UiA og HioA går strålende. Vi har hatt litt utfordringer med å få Noroff aktivt med i prosjektet. Grunnen har vært stor arbeidsmengde for planlagte deltagerne fra Noroff. For å løse dette har vi endret prosjektdeltager: Tom Drange er faglig ansvarlig for Noroff Vocasional School inkludert programmeringsfagene. En praktisk endring vil antagelig være at T-FLIP i første omgang kjøres på Noroff sin yrkerskole, ikke universitet. Vi synes dette er spennende, siden det gir T-FLIP en annen studentgruppe enn universitetstudenter.

Videre har vi konkret samarbeid med Næringslivet blant annet gjennom Skatteetaten og Lærerlyst. De gir oss tilbakemelding og innspill på den industrinære løsningen.

Utover det formelle samarbeidet, har vi samarbeid med Høgskolen i Østfold, med en masterstudent som jobbet med T-FLIP.

Vitenskapelig formidling:

Vi har fokusert på at dokumentasjonen skal være av en høy vitenskapelig kvalitet. Derfor har vi som en del av formidlingen prioritert vitenskapelige artikler og presentasjoner. Følgende vitenskapelige artikler er publisert så langt i prosjektperioden.

• Book Chapter:
Educating Programming Students for the Industry in Digital Media in Teaching and its Added
Value Morten Goodwin, Christian Auby, Rune Andersen, Vera Barstad (WP2)
Kommentar: En detaljert dokumentasjon av T-FLIP testdrevet miljø med arbeidslivsnær fokus. Det inkluderer vitenskaplig argumentasjon for rammeverket og evaluering av resultatene.

• Scientific Article:
Educating Programming Students for the Industry in CSEDU 2016
Morten Goodwin, Tom Drange (WP2)
Kommentar: En sammelignening mellom et undervisningsopplegg kjørt med T-FLIP og mer tradisjonell nettundervisning av programmering.

• Scientific Article:
Adaptive Task Assignment in Online Learning Environments in WIMS 2016
Per-Arne Andersen, Christian Kråkevik, Morten Goodwin and Anis Yazidi (In the review process) (WP4)
Kommentar: Utvikling av metodikk, og algorithm, inkludert analytisk evaluering av løsning for å automatisk finne riktig programmeringsoppgave til studenten. Publiksajonen introduserer en helt ny innovative algoritme for behovsbasert læring.

• Scientific presentation and abstract in D-TEL 2015
Morten Goodwin (WP2)
Kommentar: T-FLIP med et digital pedagogisk preg.

Allmenne og populærvitenskaplig formidling:

· En populærvitenskaplig artikkel forfattet av internmagasinet UiA Beta er planlagt i starten av mars.

· En Video om T-FLIP er filmet og befinner seg nå i post-produksjon

Annen formiding:

· En rekke presentasjoner og artikler i hovedsak ment for internt bruk, men som kan ha allmenn interesse, er tilgjengeliggjort på vår nettside:

· All kode, inkludert testene, er tilgjengelig under en åpen lisens for alle å bruke den. Vi vil aktivt gå ut med kode inkludert tester når dette blir mer strømlinjeformet for andre å ta i bruk.

You may also like...

Legg igjen en kommentar